H3 ikt as og Jazzfest har signert partneravtale.
Trondheim Jazzfestival arrangeres i mai hvert år. Festivalen tar hånd om jazz og beslektede musikkformer som representerer fortid, samtid og fremtid.
Fra tid til annen arrangerer vi konserter utenom festivaltid under navnet Jazzfest Exclusive, i tillegg til Julejazz i desember.