Office 365 . Online kurs

 

En organisasjons evne til å ta til seg riktig kunnskap, dele den og bygge den inn i sine produkter, tjenester og prosesser er det som skiller mellom ok og fantastiske prestasjoner. Du vet hvilken kunnskap som er essensiell for din bedrift og vi kan hjelpe deg med hvordan du skal tilføre ny kunnskap, dele den og sikre at kunnskapen blir tatt i bruk!

Microlearning – Legg til rette for høy gjennomføringsprosent

Det kan være utfordrende å treffe opplæringsbehovene til en hel organisasjon via e-læring. Hvordan får du de ansatte til å gjennomføre et kurs om «kjedelige», men viktige temaer? Svaret er enkelt:

1) Tilby de ansatte et kurs som er tilpasset deres eget nivå.
2) Sørg for at kurset ikke konkurrerer med arbeidsoppgavene til deltakerne.
3) Gi enkel tilgang til innholdet.

 

 


Hvordan fungerer det?

Bestill kurs via vårt bestillings skjema på denne siden. 

 

Microlearning – nå ut til alle

Send ut kurs til hele bedriften, og følg med på gjennomføringen. Våre kunder har opptil 98 % gjennomføring på sine e-læringskurs.