Hva er Markedsavtalen?

 

Bakgrunn for en Markdspakke

 

‘Ja takk til én time kostnadsfri gjennomgang av min markedsføring’

Takk for din henvendelse’

Skriv gjerne litt om hva du ønsker hjelp med (valgfritt)
‘Telefon

Koster det noe å etablere Markedspakken?
Det er ingen kostnader for å etablere Markedspakken. Etterskuddsvis mottar dere en faktura med fyldig logg og annen dokumentasjon over av som er utført.

Det er ikke noen bindingstid på Markedspakken. Dere velger fritt å øke eller redusere vårt arbeid.

Ved opprettelse av Markedspakken setter vi opp en felles markedsstrategi som definerer hvem som gjør hva. Som utgangpunkt benytter vi en liste med de mest brukte tjenestene. Mangler det noen punkter, finner vi en løsning for dette legger det til i avtalen.

Statistikk viser at neste 80% av ansatte i Norge har kundekontakt i en eller annen form. I møte med leverandører og kunder er det viktig med tidsriktig og korrekt «ansikt», både på sosiale media, nettside trykksaker etc.

Markedsarbeid innebærer også å ta stilling til offentlige krav som GDPR og Universell utforming bl.a. for nettside, sosiale media etc.

Vi tilbyr en «Incourcing» hvor vi deltar aktivt sammen med dere for å skape/fremme deres interesse. Markedspakken er basert på hva dere trenger, ikke et ferdig definert produkt.


Hvordan fungerer det?

Sammen setter vi opp en enkel strategi på én side som definerer hva som gjør hva til avtalt tid. Fokus er på produksjon ikke strategi. Har dere egne ressurser kan de inngå i samme strategi. Vi kan også hvor vi trener opp eller avlaster interne ansatte. Enkelte oppgaver krever lokal forståelse, og da tar vi turen ut til dere og arbeider sammen.

Kunde: hvis jeg skal trekke frem én ting som er unnverlig – det å ringe til noen for å diskutere valg løsninger

Sammen setter vi opp én side markedsstrategi – hvorfor vi skal gjøre noe og hva dere oppnår. Ganske enkelt. Vi jobber etter oppsatt mål og strategi

Andre fordeler: én kontaktperson, én faktura, fysisk person å møte/treffe for å spørre om råd og møtes

Ingen uforutsette utgifter – et fast beløp i måneden.

Eksempel: Legg ved et eksempel på en mini strategi

Étt kontaktpunkt

Ofte er det behov for noen korte svar om det skal annonseres, stå oppført i katalog etc.

  • Basic 0% 0%
  • Medium 50% 50%