Personvernerklæring for H3 ikt as

Organisasjonsnummer: NO987917296
Robert Haugan  er på vegne av H3 ikt as behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

Kontaktinformasjon

Post- og besøksadresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller

Epost: robert@h3.no 
Telefon: +47 915 67 915 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn 
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Sende ut informasjon som relatert til tjenester og abonnement hos som driftsmeldinger, endringer i vilkår o.l.. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg.

Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

Utlevering av personopplysninger til andre 
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 
Vi bruker databehandler til å drifte vårt IT-system, som innebærer å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Lagringstid 
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: Datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du dersom det er aktuelt ta kontakt med oss å kreve innsyn. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en epost til robert@h3.no

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Bruk av informasjonskapsler (Cookies)

En cookie (informasjonskapsel) er en liten fil som blir lagret på din datamaskin. Vanligvis bruker nettsteder en cookie til å forbedre din brukeropplevelse og ved innlogging.

Når du besøker h3.no lagres det cookies på din datamaskin. Noen cookies lagres inntil du lukker nettleservinduet, og brukes til å forbere din brukeropplevelse (raskere visning av sider). Andre lagres lengre, og benyttes blant annet ved innlogging.

Hvilke cookies benytter h3.no?
Vi plasserer både første og tredjeparts-cookies, når du anvender handbakeri.no. Noen cookies er knyttet til personopplysninger. Det er viktig å understreke at vi bare kan se de cookies som vi selv har plassert. Vi kan derfor ikke se informasjon fra andre cookies. På samme sett kan heller ikke andra se informasjon fra våre cookies.

Førsteparts cookies er nødvendiga for at siden skal fungere.
Tredjeparts cookies blir brukt til å analysere og kunne markedsføre. På denne måten kan vi blant annet ser hvor mange som besøker handbakeri.no.

Google Analytics – Blir anvendt for at vi skal få statistikk fra vår side, og at vi kan forbedre din brukeropplevelse

Zoho Cookies – Blir anvendt til statistikk, funksjoner som chat, innlogging til sak- og kundebehandlingssystem (Zoho)

 

Hva er en cookie?
En cookie er en smart, elektronisk smule i din data, som kan huske hva du har skrevet og klikket på når du har besøkt en bestemt side. På handbakeri.no benytter vi cookies blant annet for å lagre ditt brukernavn. Cookies gjør det raskt og enkelt for våre kunder å handle hos oss gjennom å analyser hvordan du navigerer på siden. Det finnes i hovedsak 2 ulike typer av cookies – “tilfeldige” og “permanente”. Cookies som er tilfeldige er knyttet til det aktuelle besøket på handbakeri.no og slettes automatisk når du stenger din nettleser. Cookies som er permanente blir derimot lagret på din enhet (data, tablet, mobil, osv.). Permanente cookies slettes automatisk etter en viss periode (ønsket tidsrom kan stilles inn i din nettleser). En ny periode med permanente cookies opprettes hver gang du besøker handbakeri.no.

Fjerne cookies
Det er ingen problem, cookies er ikke farlige. Du kan alltid fjerne dine cookies. I Internet Explorer rekker det at du klikker på rubrikken “funksjon” i menyen, deretter “internettinstilliner” og til sist “fjern cookies”. Når det er gjort er alt fjernet.

Spørsmål
Har du spørsmål eller kommentarer i forbindelse med vår informasjon eller behandling av personlig data, er du velkommen til å kontakte oss.