Klæbu Skolemusikkorps

H3 ikt as støtter lag og foreninger med gode verktøy gjennom å tilby profesjonelle løsninger til redusert pris. Klæbu skolemusikkorps benytter Office 365 til samhandling i styret. Her skrives referater løpende og deles retter etter styrmøter. Dokumenene begrenses tilgang slik at de ikke kan videresendes eller leses av andre.

I tillegg til Office 365 benytter Klæbu Skolemusikkorps Styreweb.com til regnskap og medlemsregister.