Strøket Frisør i Klæbu

Vi har bygget nye nettsider til Strøket Frisør i Klæbu. Video i bakgrunnen er fra salongen. Øvrig grafisk arbeid er redesign av logo  og timekort. I tillegg etablering av Google Min bedrift samt workshop.