Grafiske tjenester

Gjør hverdagen pen og med stil

Grafisk design er et praktisk fagfelt hvor målet er å løse problemstillinger på kreativ måte!

 

Alle firma har informasjon de vil kommunisere ut til sine kunder, gjennom trykt eller digital teknologi. Informasjonen gjerne for tjenester eller produkter som er ny eller eksisterende på markedet før. Produktene strekker seg i fra servicetjenester, klesplagg, film til musikk, banktjenester til transportmidler, husholdningsvarer til datautstyr. Alle produktene ønsker en bit av markedet og kjemper om bedriftenes/forbrukerens oppmerksomhet.

Vår oppgave er, gjennom grafisk design og prinsippene for visuell kommunikasjon, å promotere, selge, informere eller bygge kjennskap til en bedrift og deres produkter. Gjennom visuell design formidler vi kunde sin personlighet og visjon. Gode kreative designløsninger med et strategisk budskap til økt konkurransefortinn i markedet. Vi har selvfølgelig fokus på Universell Utforming i alle arbeidsprosesser.

Godt grafisk design bygger på kunnskaper fra markedsføring, psykologi, kunst, historie, håndverk, og kommunikasjon.

Vi bistår med grafisk design til: 

  • alle typer trykksaker som skal videre til trykkeri eller produsent det er til trykk, foto eller illustrasjon
  • løsninger til nett som nettsider, nyhetsbrev, animerte annonser
  • skjermreklame

  

Bedriften er godkjent lærlingbedrift bidrar til å utdanne medielærlinger.